Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści

Zrównoważony rozwój

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska
Działania ekologiczne

Marki Beechfield cechuje przekonanie, że zrównoważony rozwój i wywieranie mniejszego wpływu na środowisko naturalne zaczyna się od zmniejszenia konsumpcji. Właśnie dlatego przemyślana konstrukcja, trwałość i wysokiej jakości materiały ekologiczne traktowane są priorytetowo w każdym modelu. Tworzymy produkty uwielbiane przez użytkowników, którzy chcą je zatrzymać na długo i używać dzień po dniu, rok po roku.

W ramach marki Westford Mill® zobowiązaliśmy się ponadto do przekazywania 1% sprzedaży na ochronę i rekultywację środowiska naturalnego poprzez członkostwo w organizacji 1% for the Planet.

Zobacz nasze akredytacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat akredytacji, do których nawiązujemy w całej witrynie, kliknij w poniższy link.

1% for the Planet®

Inicjatywa 1% dla Planety® opiera się na współpracy firm, które rozumieją istotę ochrony świata, w którym żyjemy. Jej członkowie zajmują się społecznym i środowiskowym wpływem przemysłu oraz ich własną rolą w tym zakresie. Wspólnie zobowiązują się do podjęcia większej korporacyjnej odpowiedzialności za prowadzoną działalność, łącząc wysiłki ofiarodawców i wykonawców dla szybszego wdrażania inteligentnych inwestycji na rzecz środowiska. Inicjatywa 1% dla Planety® to organizacja non-profit. Jej celem jest zachęcanie firm do ochrony środowiska poprzez przeznaczenie 1% całkowitego obrotu na cele grup działających na rzecz ochrony środowiska i poprawy poziomu życia społeczności. My uczestniczymy w tej inicjatywie za pośrednictwem marki Westford Mill®, poczuwając się do odpowiedzialności za naszą planetę i z powagą traktując nasze zaangażowanie. Dlatego też 1% obrotu z całorocznej sprzedaży Westford Mill® przekazywany jest na rzecz projektów będących odzwierciedleniem naszej pasji. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o pieniądze, staramy się również o to, aby nasi pracownicy mieli czas i okazje do aktywnego uczestnictwa w ochotniczych, lokalnych inicjatywach społecznych i środowiskowych.

1% for the planet shutterstock_1831361089

Carbon Literacy Project

W ramach naszego udziału w inicjatywie 1% dla Planety wspieramy również projekt „Świadomość w zakresie emisji”, propagujący edukację w zakresie konserwacji, ochrony i poprawy stanu środowiska fizycznego i naturalnego. 

Świadomość w zakresie emisji: „Świadomość kosztu emisji dwutlenku węgla i wpływu codziennych czynności na jego wytwarzanie oraz umiejętności i motywacja w kierunku ograniczenia emisji na szczeblu jednostki, społeczności i organizacji”.

Zobacz nasze akredytacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat akredytacji, do których nawiązujemy w całej witrynie, kliknij w poniższy link.

Share

Was this content helpful?